Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

 • 10 frÃ¥gor om musiklinjen

  Uppdaterat den 10 november 2016 | musiklinjen

  1. Vilket är sista ansökningsdatum?
  Din ansökan ska vara SVF tillhanda senast den 1 april. Ansökningsblanketter hittar du på skolans hemsida.

  2. Vilka kallas till inträdesprov?
  Alla som söker kallas till inträdesprov, som inför läsåret 17/18 är 2- 5 maj.

  3. Hur lång är utbildningen på Musiklinjen?
  Musiklinjen är ett- eller tvåårig; från både Musik 1 och Musik Fi kan man söka ett andra år på Musik 2.

  4. Vilka chanser har jag att komma in på en högre utbildning efter studierna på Musiklinjen?
  Musiklinjen har goda kontakter med musikhögskolorna, framför allt i Göteborg och Ingesund, och de studerande på Musiklinjen som söker till musikhögskola är väl förberedda och antas i mycket hög utsträckning.

  5. Vad kostar undervisningen på Musiklinjen?
  Undervisningen, både den i klass och den individuella, är kostnadsfri.

  6. Vilka är avgifterna för att studera på SVF?
  De studerande på Musiklinjen betalar en materialavgift till SVF på 4 140,- (läsåret 16/17). Läromedel utöver det, bl.a. kurslitteratur, betalas av den studerande.

  7. Är det möjligt att bo på SVF?
  SVF har ett internat med plats för upp mot 130 boende. Standarden varierar från dubbelrum med handfat till enkelrum med dusch och wc. Kostnaderna för att bo på internatet med obligatorisk helpension (mån-fre) varierar mellan 1 052:- och 1 412:- per vecka (läsåret 16/17). Den som väljer att inte bo på SVF betalar en s k externatavgift på 87:- per vecka.

  8. Vilken musikalisk inriktning har Musiklinjen?
  Musiklinjen på SVF har valt att inte specialisera sig på en viss genre, utan linjen kännetecknas av stor musikalisk bredd.

  9. Ingår tid utöver vanlig lektionstid i studierna på Musiklinjen?
  Musiklinjen samarbetar med bl.a. SMOT, vilket har inneburit att linjen har deltagit i flera musik-/teaterprojekt i Jönköping och på andra orter i länet. Musiklinjens kör genomför varje läsår konsertresor i Sverige och utomlands (USA, Storbritannien, Chile, Ryssland m.fl. länder). Linjen brukar också genomföra en studieresa som bl.a. gått till London, Berlin och Norditalien.

  10. Vem kontaktar jag för att få reda på mer om Musiklinjen?
  Det går bra att ringa eller skicka e-post till Johan Henningsson, linjeföreståndare för Musiklinjen, för att få mer information.
  Telefon: 036-30 69 89 (arbete)
  E-post: johan.henningson@svf.fhsk.se