Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

  • Turnékonsert i Immanuelskyrkan

    Uppdaterat den 7 april 2016 | kör, nyheter | 11 bilder

    Foto: Erik Ljunggren, esra.nu

    Den 3 april hölls den årliga turnékonserten inför Musiklinjens körresa, i Immanuelskyrkan i Jönköping. Så här såg det ut.