Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

  • Konsert under en av USA-turnéerna

    Uppdaterat den 1 februari 2016 | kör, resor | 1 bild

    Foto: Caroline Lideberg

    Kören på en konsert på Gustavus Adolphus College i Chicago våren 2010.