Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

  • Amahl & de nattliga gästerna, januari 2010

    Uppdaterat den 1 februari 2016 | arkiv | 7 bilder

    Foto: Bengt Ljunggren & Erik Ljunggren

    SVF:s Musiklinje satte i januari 2010 upp operan "Amahl & de nattliga gästerna" i Månsalen på SVF. Samtliga roller och hela orkestern bestod av elever och lärare på Musiklinjen.