Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

  • Lucia-turnéer

    Uppdaterat den 1 februari 2016 | kör, lucia, resor | 1 bild

    Foto: Erik Ljunggren

    Det är inte ovanligt att Musiklinjen turnerar med sitt gedigna Lucia-program. Ovan ses ett framförande i Washington State (USA).