Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

  • Kombinera dina talanger med andras i ensembleverksamheten

    Uppdaterat den 16 november 2016 | ensemble | 3 bilder

    Foto: Erik Ljunggren

    Det finns schemalagd tid för ensemblespel och du kan dessutom så klart spela tillsammans med de många andra musikaliska vännerna på skolan egentligen när som helst. Tack vare Musiklinjens goda rykte och många kontakter i regionen och tack vare det nära samarbetet med Smålands Musik och Teater finns det gott om tillfällen att få framfära sin musik.