Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

 • Antagningsprinciper och antagningsprocess

  | Uppdaterat den 1 februari 2016 | musiklinjen | Extern länk

  Du kallas till inträdesprov som du får räkna med tar en dag i anspråk. Inträdesprovet består av följande moment:

  - Uppspelning på huvudinstrument och biinstrument. Dessutom ska du som inte har sång som huvud- eller biinstrument framföra en valfri sång vid provtillfället. Den sammanlagda tiden för dessa moment är 15 minuter.
  - Skriftligt prov i musik- och gehörslära.

  Juryn sammanställer resultaten av de båda proverna och gör en bedömning av den totala prestationen. Dessutom tas hänsyn till instrumentfördelning (ensembleverksamheten) och körens sammansättning.

  Ansökningsblanketter hittar du på skolans hemsida.