Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

  • Musikcafé november 2016

    Uppdaterat den 10 november 2016 | ensemble | 1 bild

    I år hade vi tre konserter på samma kväll. En i kapellet med mer fokus på klassisk repertoar, en i matsalen där det bjöds på allt från bluegrass till pop samt en i månsalen där storbandet och partyensembler spelade.