Nedan visas inlägget du valde. Kopiera URL-adressen om du vill dela just detta inlägg med en person eller på sociala medier. Gå tillbaka

 • Utbildningens innehÃ¥ll

  | Uppdaterat den 1 februari 2016 | musiklinjen | 1 bild

  Foto: Erik Ljunggren

  Undervisning sker i grupp i följande ämnen:

  - Ensembleledning
  - Musikteori
  - Gehörsträning
  - Musik och samhälle
  - Improvisation
  - PRIK (Praktisk instrumentkännedom)
  - Digital notskrivning i Sibelius (Mu1 & Mufi1)
  - Digital musikproduktion i Cubase (Mu2)
  - Livsåskådning
  - Allmän språkkunskap (Mu1 & Mufi1)
  - Gemensam sång
  - Musiken i gudstjänsten (Mufi1)
  - Kulturorientering (Mu1 & Mu2)
  - Körsång
  - Idrott
  - Ensemble
  - Praktik/projektarbete i olika former
  - Förberedelse inför studie-/konsertresa

  Du har 60 minuters individuell undervisning per vecka. Denna resurs delas vanligtvis upp på 40 minuters undervisning på huvudinstrument och 20 minuter på biinstrument. Annan fördelning kan förekomma.

  Utöver ovan beskrivna verksamhet som bedrivs veckovis, genomför vi ett stort antal projekt. Konserter, musikcaféer, medverkan i gudstjänster, musikalprojekt och studie-/konsertresor utgör ett viktigt och stimulerande komplement till ordinarie undervisning. Gästande ensembler och föreläsare är ett annat viktigt inslag i den verksamhet som bedrivs på SVF.