Kör

Körsång är ett prioriterat ämne på vår musiklinje. Alla elever i de tre musikklasserna bildar gemensamt SVF-kören. Kören engageras ofta internt på skolan men gör också egna konserter både i närområdet liksom nationellt och internationellt. Kören jobbar ibland tillsammans med Jönköpings kammarkör och engageras ibland av SMOT.

Se även arkivet för fler exempel på körresor och -projekt som gjorts under åren.

 • Körkonsert i Tabergs missionskyrka oktober 2016

  Uppdaterat den 10 november 2016 | kör | 1 bild

 • Turnékonsert i Immanuelskyrkan

  Uppdaterat den 7 april 2016 | kör, nyheter | 11 bilder

  Foto: Erik Ljunggren, esra.nu

  Den 3 april hölls den årliga turnékonserten inför Musiklinjens körresa, i Immanuelskyrkan i Jönköping. Så här såg det ut.

 • Konsert under en av USA-turnéerna

  Uppdaterat den 1 februari 2016 | kör, resor | 1 bild

  Foto: Caroline Lideberg

  Kören på en konsert på Gustavus Adolphus College i Chicago våren 2010.

 • Lucia-turnéer

  Uppdaterat den 1 februari 2016 | kör, lucia, resor | 1 bild

  Foto: Erik Ljunggren

  Det är inte ovanligt att Musiklinjen turnerar med sitt gedigna Lucia-program. Ovan ses ett framförande i Washington State (USA).

 • Visa fler