Lucia

Musiklinjen har en tradition att framträda med Lucia-tåg i Jönköpingsområdet, nationellt men också internationellt. Vi har gjort Lucia-turnéer i bl.a. i USA, England och Danmark.

  • Lucia-turnéer

    Uppdaterat den 1 februari 2016 | kör, lucia, resor | 1 bild

    Foto: Erik Ljunggren

    Det är inte ovanligt att Musiklinjen turnerar med sitt gedigna Lucia-program. Ovan ses ett framförande i Washington State (USA).

  • Visa fler