Musiklinjen

Musikalisk mångfald och bredd är kännetecknande för SVF:s musiklinje. Förutom den ordinarie undervisningen genomförs varje är olika projekt, konserter, musikcaféer och resor. Musiklinjen vill ge dig en gedigen grund för eventuella framtida musikstudier och erbjuder goda möjligheter att utveckla dina färdigheter på sång/instrument, i kör, ensemble, musikteori m.m.

Musiklinjen vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola har plats för c:a 40 elever. Dessa fördelar sig på två årskurser. årskurs 1 är en grundkurs i musik och delas i två lika stora grupper, Mu1 och Mufi1. Fi står för församlingsinriktning, vilket innebär att vissa ämnen och projekt, t ex praktikhelger, genomförs i samarbete med SVF:s Bibellinje. Musik 2 (Mu2) rekryteras i huvudsak från årskurs 1. Extern rekrytering till Mu2 kan ske i mån av plats. Du kan alltså studera musik i två år på SVF.

För att få mer information om vad det innebär att studera vid Musiklinjen på SVF, titta igenom nedanstående information.

 • Utbildningens innehÃ¥ll

  | Uppdaterat den 1 februari 2016 | musiklinjen | 1 bild

  Foto: Erik Ljunggren

  Undervisning sker i grupp i följande ämnen:

  - Ensembleledning
  - Musikteori
  - Gehörsträning
  - Musik och samhälle
  - Improvisation
  - PRIK (Praktisk instrumentkännedom)
  - Digital notskrivning i Sibelius (Mu1 & Mufi1)
  - Digital musikproduktion i Cubase (Mu2)
  - Livsåskådning
  - Allmän språkkunskap (Mu1 & Mufi1)
  - Gemensam sång
  - Musiken i gudstjänsten (Mufi1)
  - Kulturorientering (Mu1 & Mu2)
  - Körsång
  - Idrott
  - Ensemble
  - Praktik/projektarbete i olika former
  - Förberedelse inför studie-/konsertresa

  Du har 60 minuters individuell undervisning per vecka. Denna resurs delas vanligtvis upp på 40 minuters undervisning på huvudinstrument och 20 minuter på biinstrument. Annan fördelning kan förekomma.

  Utöver ovan beskrivna verksamhet som bedrivs veckovis, genomför vi ett stort antal projekt. Konserter, musikcaféer, medverkan i gudstjänster, musikalprojekt och studie-/konsertresor utgör ett viktigt och stimulerande komplement till ordinarie undervisning. Gästande ensembler och föreläsare är ett annat viktigt inslag i den verksamhet som bedrivs på SVF.

 • Antagningsprinciper och antagningsprocess

  | Uppdaterat den 1 februari 2016 | musiklinjen | Extern länk

  Du kallas till inträdesprov som du får räkna med tar en dag i anspråk. Inträdesprovet består av följande moment:

  - Uppspelning på huvudinstrument och biinstrument. Dessutom ska du som inte har sång som huvud- eller biinstrument framföra en valfri sång vid provtillfället. Den sammanlagda tiden för dessa moment är 15 minuter.
  - Skriftligt prov i musik- och gehörslära.

  Juryn sammanställer resultaten av de båda proverna och gör en bedömning av den totala prestationen. Dessutom tas hänsyn till instrumentfördelning (ensembleverksamheten) och körens sammansättning.

  Ansökningsblanketter hittar du på skolans hemsida.

 • Öppet hus

  Uppdaterat den 9 februari 2017 | musiklinjen | 1 bild

 • 10 frÃ¥gor om musiklinjen

  Uppdaterat den 10 november 2016 | musiklinjen

  1. Vilket är sista ansökningsdatum?
  Din ansökan ska vara SVF tillhanda senast den 1 april. Ansökningsblanketter hittar du på skolans hemsida.

  2. Vilka kallas till inträdesprov?
  Alla som söker kallas till inträdesprov, som inför läsåret 17/18 är 2- 5 maj.

  3. Hur lång är utbildningen på Musiklinjen?
  Musiklinjen är ett- eller tvåårig; från både Musik 1 och Musik Fi kan man söka ett andra år på Musik 2.

  4. Vilka chanser har jag att komma in på en högre utbildning efter studierna på Musiklinjen?
  Musiklinjen har goda kontakter med musikhögskolorna, framför allt i Göteborg och Ingesund, och de studerande på Musiklinjen som söker till musikhögskola är väl förberedda och antas i mycket hög utsträckning.

  5. Vad kostar undervisningen på Musiklinjen?
  Undervisningen, både den i klass och den individuella, är kostnadsfri.

  6. Vilka är avgifterna för att studera på SVF?
  De studerande på Musiklinjen betalar en materialavgift till SVF på 4 140,- (läsåret 16/17). Läromedel utöver det, bl.a. kurslitteratur, betalas av den studerande.

  7. Är det möjligt att bo på SVF?
  SVF har ett internat med plats för upp mot 130 boende. Standarden varierar från dubbelrum med handfat till enkelrum med dusch och wc. Kostnaderna för att bo på internatet med obligatorisk helpension (mån-fre) varierar mellan 1 052:- och 1 412:- per vecka (läsåret 16/17). Den som väljer att inte bo på SVF betalar en s k externatavgift på 87:- per vecka.

  8. Vilken musikalisk inriktning har Musiklinjen?
  Musiklinjen på SVF har valt att inte specialisera sig på en viss genre, utan linjen kännetecknas av stor musikalisk bredd.

  9. Ingår tid utöver vanlig lektionstid i studierna på Musiklinjen?
  Musiklinjen samarbetar med bl.a. SMOT, vilket har inneburit att linjen har deltagit i flera musik-/teaterprojekt i Jönköping och på andra orter i länet. Musiklinjens kör genomför varje läsår konsertresor i Sverige och utomlands (USA, Storbritannien, Chile, Ryssland m.fl. länder). Linjen brukar också genomföra en studieresa som bl.a. gått till London, Berlin och Norditalien.

  10. Vem kontaktar jag för att få reda på mer om Musiklinjen?
  Det går bra att ringa eller skicka e-post till Johan Henningsson, linjeföreståndare för Musiklinjen, för att få mer information.
  Telefon: 036-30 69 89 (arbete)
  E-post: johan.henningson@svf.fhsk.se

 • Visa fler